Dr hab. inż. Waldemar Skomudek jest absolwentem Wydziału
Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Ukończył także
studia menedżerskie w zakresie „Nowoczesne zarządzanie finansami” i
„Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem” oraz studia
podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i finanse”. Pełnił funkcje
zarządcze w spółkach elektroenergetycznych jako Prezes ZE Opole S.A. i
Wiceprezes Zarządu EnergiaPro KE S.A. oraz Wiceprezes Zarządu w spółce
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Brał udział w tworzeniu struktury
Grupy TAURON. W latach 2012-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału
Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Zajmuje się funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką
stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego,
problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych,
wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w krajowym sektorze
energetycznym oraz zarządzaniem w warunkach konkurencji i regulacji.
Jest także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji.
W latach 2016-2019 był Doradcą Zarządu TPE ds. regulacji sieciowych i
rynku energii oraz Dyrektorem Wykonawczym ds. badań i rozwoju w TPE.
Od 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej TAURON Dystrybucja.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35

12:55