Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn/Instytut Budowy Prezes Zarządu Okrętów oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył z tytułem Magistra prawa. Ponadto studiował kierunki związane z zarządzaniem: w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku Master of Business Administration (MBA), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Zarządzanie Przedsiębiorstwem z Branży Zbrojeniowej oraz na Politechnice Gdańskie Zarządzanie Operacyjne. Karierę rozpoczął w 2000 roku w Stoczni Gdynia S.A. jako monter wyposażenia ślusarskiego. Pracę tą zakończył na stanowisku Specjalisty ds. Realizacji Projektów. W latach 2006-2012 zdobywał doświadczenie poza granicami kraju w stoczniach w Holandii i Norwegii. Od 2013 roku związany z Ośrodkiem Badawczo- Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. na stanowisku Głównego Kierownika Projektu, a docelowo Zastępcy Dyrektora Programu Budowy Niszczycieli Min. W latach 2015-2017 sprawował funkcję Dyrektora Stoczni Szkuner S.A.. Od 2017 roku związany z grupą Remontowa Holding S.A. kolejno na stanowiskach Prezesa Zarządu Remontowa Electrical Solutions Sp. z o. o. i Prezesa Stalrem S.A. oraz Prezesa Remontowa RiverShipyard Sp. z o.o. W styczniu 2019 roku Marcin Ryngwelski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Oprócz całościowego nadzoru nad działalnością stoczni sprawuje bezpośredni nadzór nad Pionem Produkcji, Zakupów oraz Kooperacji i Realizacji Projektów,

Prelekcje