Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych z zarządzania finansami przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Przed rozpoczęciem kariery w PRS, w 1996 r. pracował na statkach jako oficer
wachtowy, następnie był oficerem portu w Kapitanacie Portu w Gdańsku. W PRS początkowo pracował jako inspektor terenowy, wkrótce awansował na stanowisko kierownika placówki PRS w Gdańsku (1998) i dyrektora oddziału w Pireusie (2000), a następnie objął stanowisko dyrektora handlowego PRS (2002). Był odpowiedzialny za ustanowienie oddziałów i spółek
zależnych PRS, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Chinach, Danii.
Od lipca 2013 roku, z ramienia PRS, jest członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia
Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), najwyższego organu kierującego pracami tego ważnego
dla globalnej gospodarki morskiej stowarzyszenia. W 2013 roku został powołany na prezesa zarządu PRS VI kadencji. W 2016 roku objął stanowisko członka zarządu PRS VII kadencji i funkcję tę kontynuuje w aktualnie trwającej VIII kadencji. Prelegent wielu międzynarodowych konferencji branżowych, m.in. w Londynie, Oslo, Atenach, Singapurze, aktywnie uczestniczący także w promocji polskiej gospodarki morskiej, m.in. w trakcie cyklicznych sympozjów Safe
Shipping on the Baltic Sea organizowanych przez PRS wspólnie ze Związkiem Armatorów Polskich i polską administracją morską oraz podczas szerszego projektu, nazwanego Międzynarodowym Kongresem Morskim w Szczecinie, odbywającego się corocznie od 2013 r.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15

11:35