Dominik Rozkrut jest Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego od 2016 r. Dr Rozkrut jest członkiem Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC). Został wybrany na przewodniczącego prezydium komitetu (Grupy Partnerskiej) Europejskiego Systemu Statystycznego na lata 2020-2021; obecnie przewodniczy również Grupie Zadaniowej ESS ds. dostępu do danych prywatnych. Jest członkiem Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej (CSSP) przy OECD, a od
2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego prezydium CSSP. Jest także członkiem Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ (CES) pełniąc rolę wiceprzewodniczącego Prezydium Konferencji. Na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych reprezentuje Polskę w Komisji Statystycznej. Dominik Rozkrut jest członkiem Globalnej Grupy Roboczej ONZ ds. Big Data w Statystyce Publicznej,
Grupy Wysokiego Szczebla Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. Modernizacji Statystyki Publicznej. Pełnił również funkcję członka grupy Friends of the Chair ONZ ds. Podstawowych Zasad Statystyki Publicznej oraz grupy eksperckiej Komisji Europejskiej ds. Udostępniania Danych (EU Business-to-Government Data Sharing Expert Group). W marcu 2021 r. powołany na członka grupy eksperckiej Komisji Europejskiej ds. Grupy ekspertów ds. Ułatwienia Korzystania z Nowych Źródeł Danych dla Statystyki Publicznej (EU Expert Group on Facilitating the Use of New Data Sources for Official Statistics). Kariera dr. Dominika Rozkruta rozpoczęła się w Katedrze Statystyki i Ekonometrii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednocześnie podjął wtedy pracę w zespole zarządzania ryzykiem rynkowym w banku komercyjnym. Do statystyki publicznej dołączył w 2007 roku, będąc dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, gdzie był kierownikiem szeregu projektów naukowo-badawczych. Jest adiunktem na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk w statystyce i ekonometrii, pracując obecnie w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Instytutu Zarządzania. Odbył staż na University of Massachusetts, Lappeenranta University of Technology i UNU-MERIT w Maastricht. Dr Rozkrut jest członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W 2021 roku został nominowany na lata 2021-2023 na Przewodniczącego-Elekta, a na lata 2023-2025 na Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics).

Prelekcje