Urodzony w Szczecinie, absolwent studiów humanistycznych oraz zarządzania.
Zawodowy związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego , gdzie jest specjalistą ds. rozwoju rynku regionalnego, zajmując się obecnie Funduszem Żeglugi Śródlądowej. Jest również doradcą Prezesa Zarządu Polskich Terminali oraz przedstawicielem regionalnym Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Od października 2020 pełni mandat Radnego Rady Miasta Szczecin, gdzie zasiada m. in. w komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Edukacji oraz Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży. 

Prelekcje