Od 1 lipca 2021 roku Zastępca Wójta Gminy Kolbudy, odpowiedzialna za politykę senioralną, oświatę, kulturę, sport i rekreację oraz programy rozwojowe, jak również audyt wewnętrzny. Od ponad 20 lat związana z Politechniką Gdańską Wydziałem Zarządzania i Ekonomii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. w zakresie polityki społecznej, polityki ekonomicznej i budowania przedsiębiorczych zespołów. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych w obszarach edukacji, spraw społecznych oraz tematyki senioralnej. W latach 2017-2021 pełniła funkcję Pełnomocnika Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów.  W kadencji 2017-2021 członkini Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Od 2020 roku członkini Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, w której pełni funkcję Sekretarza Rady.

Prelekcje