doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 r. tłumacz artykułów naukowych na język angielski, autor szkoleń oraz warsztatów. Od 2013 r. związany z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu, kierownik Zakładu Biznesu Międzynarodowego. Promotor licznych prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Dotychczasowa jego aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna mieści się w obszarze nauk ekonomicznych i dotyczy głownie współpracy przedsiębiorstw, uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, innowacyjności ochrony środowiska oraz zarzadzania energią.

Prelekcje