Jest analitykiem pracującym w serwisach specjalistycznych należących do Grupy Defence24. Od końca 2020 r. podjął się bycia prezesem think tanku Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS). Jest również wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W swojej pracy analitycznej specjalizuje się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem militarnym, geopolityką, działaniami informacyjnymi oraz kwestiami aktywności współczesnych służb specjalnych. Interesują go chociażby kwestie wykorzystywania działań wywiadowczych w kontekście rywalizacji mocarstw, zarówno pod względem typowych aspektów HUMINT, jak również innych form pozyskiwania informacji lub prowadzenia tajnych operacji opartych na najnowszych technologiach. Zajmował się także wyzwaniami dla bezpieczeństwa płynącymi ze sfery zagrożeń terrorystycznych, działań partyzanckich, analizując specyfikę działań wojsk specjalnych i formacji kontrterrorystycznych na świecie.

Prelekcje