Nauczyciel akademicki, socjolog, pedagog i psycholog społeczny, samorządowiec – radny województwa, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz członek Komisji Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej, panelista, komentator wydarzeń społecznych i politycznych. Działa aktywnie w pozarządowych organizacjach jako ekspert i animator inicjatyw społecznych i gospodarczych. Pomysłodawca i twórca Wszechnicy Edukacyjnej w Toruniu oraz współinicjator powstania Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium" w Toruniu oraz współinicjator powstania Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia” w Toruniu. Twórca Toruńskiej Kapituły Anioła Dobroci, której celem jest wyróżnianie i nagradzanie tych osób spośród społeczności lokalnej, które swoją postawą i działalnością szerzą dobro na rzecz drugiego człowieka, wspierając potrzebujących i wskazując właściwe postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz odczytów tematycznych.

Prelekcje