Jest doktorem habilitowanym nauk o polityce i administracji. Od lat związany jest z Uniwersytetem Gdańskiem, gdzie jest racownikiem dydaktyczno-badawczym Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Systemów Politycznych. Od lat zajmuje się problematyką funkcjonowania systemu politycznego Federacji Rosyjskiej. Jest znawcą historii, kultury i rosyjskiej myśli społeczno-politycznej. Ponadto zajmuje się także zagadnieniami związanymi z geografią polityczną i wzajemnymi relacjami pomiędzy aktywnością polityczną człowieka i przestrzenią. Specjalizuje się w zagadnieniach przemian współczesnego środowiska międzynarodowego i rozwoju myśli geopolitycznej. Jest autorem 10 monografii naukowych oraz ponad 100 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Jako członek klubu AZS UG sekcja judo aktywnie uczestniczy w życiu sportowym Uniwersytetu Gdańskiego.

Prelekcje