Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Od początku swojej kariery zawodowej nierozerwalnie związany z przemysłem stoczniowym. Swoją pracę rozpoczynał w stoczni NAUTA na stanowisku Samodzielnego Budowniczego, by po niedługim czasie awansować na stanowisko Kierownik Projektu. Kolejno w latach 2003 – 2005 objął funkcję Szefa Realizacji Projektów. W okresie od 2005 – 2006 został Prezesem Zarządu Spółki Elektro – Nauta należącej do grupy kapitałowej NAUTA. Od 2006 roku do 2011 roku Dyrektor Realizacji Projektów Stoczni Remontowej Nauta S.A. Od 2011 do maja 2013 Prezes Zarządu Hydro – Nauta sp. z o.o. Od maja 2013 roku Wiceprezes Zarządu Stoczni. Funkcję tę sprawował do 13 kwietnia 2016 roku. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Produkcji Specjalnej. Był odpowiedzialny za kontakty handlowe przede wszystkim z obszaru wojskowości i obronności. Starania Jego zaprocentowały kontraktami na modernizację i budowę jednostek wojskowych przy udziale partnerów zachodnich. W dniu 06 listopada 2017 roku został ponownie powołany do organu zarządzającego Spółki do pełnienia funkcji Wiceprezesa. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Handlu i Realizacji Projektów.
W swojej wieloletniej pracy nadzorował przebudowę oraz modernizację wielu jednostek pływających oraz okrętów Marynarki Wojennej.
W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Adam Potrykus otrzymał kilka prestiżowych wyróżnień. Wśród nich wymienić należy wyróżnienie Honorowe Polskiego Lobby Przemysłowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” przyznawane za całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej oraz osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej.

Prelekcje