Nadzoruje realizację strategii sponsoringowej w Grupie ORLEN, a także odpowiada za projekty eventowe takie jak m.in.: Verva Street Racing. Wcześniej związana z zespołem projektów wizerunkowych, a także zespołami: mediów elektronicznych i komunikacji wewnętrznej w PKN ORLEN.

Prelekcje