dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski jest absolwentem obu gdyńskich uczelni morskich – Wyższej Szkoły Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na morzu. Przez kolejne prawie 20 lat był Kapitanem Portu Gdańsk. Ponadto, jest wykładowcą akademickim, adiunktem w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, specjalizującym się w obszarze transportu, manewrowania statkami, bezpieczeństwa i ochrony - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Obecnie, kapitan Wiesław Piotrzkowski jest Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni (od 2016 roku) i nadzoruje wszystkie aktywności przypisane administracji morskiej w swojej jurysdykcji terytorialnej. Oprócz aspektów operacyjnych, w swojej codziennej pracy zajmuje
się również sprawami technicznym, takimi jak m.in. portowe inwestycje infrastrukturalne.

Z dodatkowych aktywności kapitana Piotrzkowskiego, warto wymienić następujące:
- Przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej
- Członek International Harbour Masters’ Association
- Członek European Harbour Masters’ Committee
- Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
- Członek Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Morskich
- Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
- Ławnik Odwoławczej Izby Morskiej
- Członek Gdańskiej Ławy Morskiej
- Członek Stowarzyszenia Klub Dżentelmena
- Członek Konwentu Morskiego
- Członek Komitetu Badań Morza PAN
- Członek Komitetu Transportu PAN

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15

12:55