Samorządowiec, Radny Rady Miasta Skarżyska Kamiennej kadencji 2014-2018, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kadencji 2018-2023, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Pracownik Banku Gospodarstwa Krajowego,  Magister politologii specjalność spoleczno-samorzadowa. Ukończył studia EMBA na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Otwarty przewód doktorski na uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pisze o Centralnym Okręgu Przemysłowym w odniesieniu do czasów współczesnych.

Prelekcje