Gdynianin i Gdańszczanin. W 1991 r. ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, Wydział Elektryczny, specjalność: Elektrotechnika Okrętowa. W latach 1991-1997 pracował w Polskim Ratownictwie Okrętowym jako oficer elektryk, w okresie 1993-1995
także jako oficer elektryk na statkach pod obcą banderą.     
W Polskim Rejestrze Statków pracuje od 1997 r. Początkowo jako inspektor Centrali (Inspektorat Elektryczny i Automatyki), od 2005 r. starszy inspektor Centrali (Inspektorat Elektryczny i Automatyki), w 2008 r. mianowany kierownikiem Inspektoratu Elektrycznego i Automatyki, w 2011 r. kierownikiem Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego, który powstał z połączenia Inspektoratów: Maszynowego, Elektrycznego i Konwencyjnego. W okresie 2013-2016 był członkiem zarządu PRS S.A., a od września 2016 r. jest dyrektorem Pionu Okrętowego.
Pełnił funkcje sekretarza Komitetów Technicznych PKN: KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej i KT 230 ds. Małych Statków oraz Przewodniczącego KT 18 od 2012 roku. Był członkiem panelu maszynowego IACS, ekspertem PKN na forum IEC w komitecie TC 18 Electrical Installations in Ships and Mobile Fixed Offshore Units. Kilkukrotnie reprezentował firmę
podczas targów m.in. SMM Hamburg, POSIDONIA Ateny, NORSHIPPING Oslo. Brał udział w
negocjacjach i uzgodnieniach prowadzących do uzyskania przez Polski Rejestr Statków
upoważnienia administracji morskich. Jest członkiem Rady Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP1 "Technologie offshore i portowo-logistyczne".

Prelekcje