Nadzoruje m.in. politykę i programy poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, eksploatacji złóż tych węglowodorów, produkcji helu i skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Jest ekonomistą, wieloletnim samorządowcem. Doktorat przygotował i obronił w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, ukończył dwie specjalizacje: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Analitykę zarządzania zgłębiał na studiach podyplomowych. Autor kilkunastu artykułów naukowych.
Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w 2001 r. podczas stażu w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University w Kanadzie. W 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości. W latach 2006-2018 przez trzy kadencje był Burmistrzem Miasta Ząbki. Jednocześnie prezesem Związku Samorządów Polskich. Startował w wyborach samorządowych, uzyskując mandat radnego gminnego i powiatowego.
O marca 2019 r. zasiada w Zarządzie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35

12:55