ur. 09.09.1981 r. , absolwent Wydziału Administracji i Prawa UMCS w Lublinie. Od 2006r. związany z samorządem i funduszami europejskimi. Doświadczenie zdobywał, jako pracownik Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego. Dyrektor Stowarzyszenie Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, koordynator wielu projektów m.in.: w Starostwie Powiatowym w Rykach, czy Urzędzie Gminy Wólka. Wiedza praktyczna wsparta została przez szereg szkoleń z zakresu zarządzania funduszami unijnymi, prawa pracy, zamówień publicznych, konstruowania i zarządzania projektami europejskimi. Od 2016 r. pracował w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz później jako Zastępca Dyrektora oraz jako Dyrektor Biura w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Wicestarosty Łęczyńskiego.

Prelekcje