absolwent Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra ekonomii i rachunkowości, profesjonalnym doradztwem zajmuje się od ponad 15. lat. Jego specjalizacją są projekty związane z wykorzystaniem gazu naturalnego w celach grzewczych i pozyskiwania energii, jak również odnawialne źródła energii i paliwa alternatywne (LNG i wodór).

W 2019 dołączył do Hydrogen Europe jako menadżer ds. badawczych, innowacji i finansowania. Koordynator Morskiej Grupy Roboczej, której prace skoncentrowane są na dekarbonizacji transportu morskiego. Ponadto nadzoruje prace Grupy Roboczej ds. Finansów i Funduszy, która skupia się na przyszłości Zinstytucjonalizowanych Partnerstw Publiczno-Prywatnych związanych z wodorem w ramach programu Horyzont Europa oraz Funduszu Innowacji finansowanego z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Prelekcje