16 kwietnia 2020 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założyciel lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. W 2016 r. został honorowym członkiem tej organizacji.
Wiceprzewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Był członkiem Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2016 roku pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii. W latach 2018-2020 dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W styczniu 2020 r. mianowany rządowym Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Piotr Patkowski jest też uczestnikiem Zespołu Programowania Prac Rządu.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

16:10