Wcześniej Radca Generalny w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji. Ekspert od zarządzania projektami i programami.

Doświadczenie w tym zakresie zdobywał m.in. w branży ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, gdzie realizował szereg projektów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie biznesu.

W administracji publicznej od 2017 roku jako odpowiedzialny za szerokorozumiany obszar usług cyfrowych, a następnie i obecnie rozwój innowacji w sektorze publicznym.

Prelekcje