Ekonomista, absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie oraz Newcastle Business School. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium
Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor ds. Dialogu
Społecznego w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wcześniej Z-ca Dyrektora Departamentu
Prawa i Legislacji ZPP. Współzałożyciel i były Prezes Zarządu Instytutu Gospodarczego i
Konsumenckiego Instigos. Były pracownik naukowy Szkoły Administracji Publicznej i Non-Profit na
Grand Valley State University w USA.  Ekspert i menadżer w wielu organizacjach pozarządowych.
Posiada także szerokie doświadczenie biznesowe m.in. w bankowości, energetyce i mediach oraz jako
konsultant w licznych branżach. Publicysta i komentator gospodarczy. Pasjonat teatru, filmu i muzyki.

Prelekcje