Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), doktor ekonomii. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

Prelekcje