Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Prelekcje