Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Cambridge. Jest doktorem nauk
prawnych i adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i gospodarczym. 19 października 2020
r. został powołany na wiceministra rozwoju, pracy i technologii. W resorcie odpowiada za obszar
regulacji i legislacji. Wcześniej – od grudnia 2019 r. – był  wiceminister rozwoju. W szczególności
nadzorował prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą tzw. Małego ZUS-u, a także koordynował prace
nad - związanymi z pandemią COVID-19 - ustawami określanymi mianem tzw. pierwszej i czwartej
rządowej tarczy antykryzysowej. W poprzedniej kadencji Sejmu – od lutego 2019 r. – był
wiceministrem przedsiębiorczości i technologii. Odpowiadał m.in. za prace nad ustawą dot.
przeciwdziałania zatorom płatniczym; nowelizacją KSH, wprowadzającą nowy typ spółki prawa
handlowego – Prostą spółkę akcyjną; Pakietem Przyjazne Prawo i nowym Prawem zamówień
publicznych M. Niedużak ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi.
Jako adwokat z indywidualną praktyką współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych. Wykładał w
Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego. Wchodzi
w skład rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Należy do Polskiego Stowarzyszenia
Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie
Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Jest fellow’em Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Prelekcje