Doktor inżynier, prof. h.c. Uniw.Przyrodn.we Wrocławiu wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, analityk polityki i strategii geopolityki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej , energetyki oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. W latach 1968–1989 działacz opozycji demokratycznej. wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz z zakresu zagadnień politycznych i gospodarczych. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w roku 1998, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:30

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15