Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej (specjalność Elektroenergetyka). Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 r. w PSE-Centrum w Wydziale Programowania Wytwarzania i Przesyłu – Obszarowej Dyspozycji Mocy. W latach 2009 – 2010 był Kierownikiem Wydziału Analiz i Standardów w Departamencie Planowania Rozwoju. Od grudnia 2010 r. pełnił funkcje Kierownika Wydziału Planowania w Departamencie Rozwoju Systemu, zaś w latach 2014 – 2018 był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Systemu w PSE.
Od 5 października 2018 r. zarządza również Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. Od 1 listopada 2018 r. powierzone zostają mu obowiązki Wiceprezesa Zarządu PSE w obszarze rozwoju systemu i inwestycji.

Prelekcje