Piotr Mrowiec jest kierownikiem działu prawno-podatkowego gdańskiego biura Rödl & Partner.
Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla przedsiębiorców zagranicznych oraz
doradztwie polskim przedsiębiorcom inwestującym zagranicą. Dodatkowo zajmuje się problematyką
realizacji projektów z obszaru energetyki odnawialnej. Doradza klientom w języku polskim,
niemieckim oraz angielskim, jest autorem wielu publikacji między innymi dotyczących tematyki
energetyki odnawialnej oraz transgranicznego dochodzenia roszczeń. Częsty prelegent w Polsce i
zagranicą. Absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, jak również Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad
Odrą w Niemczech. Radca prawny oraz mediator wpisany na sądową listę mediatorów.

Prelekcje