Rolniczka, społecznik, radna gminy, od sześciu lat przewodnicząca KGW w Strzepczu.

Prelekcje