dr inż. Andrzej Michalak
Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju
dr nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria materiałowa w specjalności ekonomia i organizacja przedsiębiorstw; magister zarządzania i marketingu; inżynier mechanik. Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem", „Wycena nieruchomości", „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”, „BHP”, "Doradztwo zawodowe i edukacyjne", "Uwarunkowania i organizacja rolnictwa". Pracownik naukowy, wykładowca akademicki, promotor ponad 300 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, autor licznych publikacji z zakresu zarządzania produkcją i logistyki; opracowań dotyczących usprawnień oraz wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Od 2010 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Inżynierskich, kierownika katedry na wydziale nauk inżynierskich, kierownika studenckich praktyk zawodowych.
Odznaczony "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości" z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przyznanym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
W sezonie 2006 - 2007 pełnił funkcję menedżera do spraw marketingu w ŁK.S. Łódź - klubie piłkarskim polskiej ekstraklasy. Trener piłki nożnej z licencją UEFA C.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

14:00