Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia ze specjalizacjami animacja życia publicznego (licencjat) oraz administracja publiczna (magister nauk politycznych). Od 10 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym.
Współorganizował m.in. wiele edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego oraz Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. W latach 2012-2013 współpracował z Kongresem Mediów
Niezależnych. Od kwietnia 2011 roku do listopada 2013 roku koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. W latach 2011 - 2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W 2012 roku został publicystą miesięcznika „Na Poważnie”, a od kwietnia 2013 roku jest stałym współpracownikiem miesięcznika „wSieci Historii”. Współpracował też m.in. z tygodnikiem „ABC” oraz portalami wpolityce.pl i blogpress.pl. W marcu 2015 roku został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” przyjętego w maju 2015 roku przez kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla młodych Polaków. Brał udział w roli prelegenta w licznych konferencjach
m.in. Kongresie „Polska Wielki Projekt” oraz dwóch Kongresach Programowych Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” (2015 i 2019). Od listopada 2015 roku
pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcje: asystenta politycznego, doradcy oraz Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego. W lutym 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju. Przystąpił w jej ramach do Sekcji „Edukacja, Młode Pokolenie, Sport” oraz „Kultura,
Polityka Historyczna, Tożsamość Narodowa”. W 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek powołał go do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2018 roku został członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wszedł także w skład Komitetów Sterująco- Monitorujących trzech programów rządowych wspierających trzeci sektor: Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (jako
przewodniczący). Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury oraz członka Komisji Edukacji oraz
Nazewnictwa. Był współtwórcą projektu ustawy powołującej Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W październiku 2019 roku został członkiem tego organu, a następnie wybrano go jego współprzewodniczącym (ze strony rządowo-samorządowej).

We wrześniu 2020 roku wszedł w skład Rady Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. 23 września 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na urzędy podsekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej. W listopadzie 2020 roku został sekretarzem stanu w KPRM, wiceprzewodniczącym
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, a także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego. W lutym 2021 roku objął funkcję przewodniczącego Rady NIW- CRSO, a marcu tego samego roku – również wiceprzewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55