Po ukończeniu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w 1979 roku, podjął pracę na pokładach statków floty handlowej Polskiej Żeglugi Morskiej, a następnie w Urzędzie Morskim w Gdyni. Z ratownictwem morskim związał się w 1998 roku początkowo obejmując stanowisko kapitana wielozadaniowych statków ratowniczych, a następnie pełniąc funkcję zastępcy dyrektora oraz kierownika Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Polskim Ratownictwie Okrętowym. Po utworzeniu w 2002 roku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, kontynuował realizację zadań jako kierownik Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, aby następnie objąć funkcję zastępcy dyrektora ds. operacyjnych kierując działaniami pionu operacyjnego.
Podczas całego okresu pracy w Służbie SAR oraz dla szeroko pojętego ratownictwa morskiego, brał udział w skomplikowanych misjach oraz koordynował wiele trudnych i wymagających akcji ratowania życia ludzkiego, a także mienia na morzu, wykazując się wyjątkowym zaangażowaniem oraz ponadprzeciętną starannością w wykonywaniu pracy. Uczestnicząc w wielu istotnych konferencjach i szkoleniach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, zdobył ogromną wiedzę ratowniczą, którą dziś dzieli się z kolejnym pokoleniem ratowników, będąc jednocześnie wzorem do naśladowania dla nowych pracowników Służby SAR. Wielokrotnie reprezentował państwo polskie podpisując umowy międzynarodowe dotyczące współpracy w zakresie ratownictwa morskiego oraz na naradach IMO.
Jako wybitny specjalista posiada rozległe kontakty operacyjne za granicą ciesząc się szacunkiem i uznaniem wśród przedstawicieli administracji morskich oraz organizacji ratowniczych na całym świecie, a pochlebne opinie na temat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wyrażane przez państwa współpracujące są w dużej mierze jego zasługą.

Prelekcje