Z branżą kolejową związany od ponad 30 lat . Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym. Od lipca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej, przez dwa lata był Członkiem Zarządu Spółki odpowiedzialnym za politykę handlową i inwestycje rozwojowe - m.in. wdrożył integrację pasażerskich przewozów kolejowych ŁKA i autobusowych w województwie łódzkim. W latach 2011 - 2014 pełnił funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu PKP Intercity. Przygotowywał oraz w dużej części wdrażał największe inwestycje taborowe PKP o wartości ponad 5,5 mld złotych, m.in. zakup pociągów Pendolino,
Flirt, DART, wagonów osobowych oraz modernizację lokomotyw i wagonów. Przejął od PKP S.A., Przewozów Regionalnych i PESA Bydgoszcz udziały będącej w upadłości spółki Remtrak, oraz skutecznie wprowadził plan naprawczy i mapę drogową inwestycji pozwalających obecnie realizować remonty wagonów osobowych. W PKP S.A. odpowiedzialny był m.in. za nowe projekty taborowe realizowane przez Grupę PKP dla spółek Przewozy Regionalne (program SPOT) i Intercity (lokomotywy Husarz, pociągi zespołowe). Wdrażał również nowe projekty technologiczne, m.in. urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych na liniach kolejowych, diagnostyki nacisków lokomotyw i wagonów, pierwszego na PKP symulatora lokomotywy oraz inwestycje związane z modernizacją dworców kolejowych ze środków UE. W latach 2005 – 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa oraz zasiadał w Radach Nadzorczych innych spółek związanych z branżą kolejową.

Prelekcje