Magdalena Majewska, urodziła się we Mzdowie, w gminie Kępice. Z wykształcenia jest politologiem i ekonomistką. Ukończyła politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ekonomię na Politechnice Koszalińskiej oraz m.in. Podyplomowe Studia Prawo Administracyjne i Samorządowe, Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Studia EMBA.
Burmistrz Kępic karierę zawodową zaczynała jako dziennikarka, a potem redaktor w „Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Pomorza”. W 2006 r. podjęła pracę w Urzędzie Miejskim w Kępicach – najpierw jako specjalista ds. promocji, wiceburmistrz (2008-2009), a od roku 2010 jako burmistrz Kępic.
Magdalena Majewska jest członkiem wielu organizacji pozarządowych i społecznych, m.in. stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwko wykluczeniu społecznemu, promujących ideę krwiodawstwa. Zarządzana przez nią gmina dynamicznie się rozwija, pozyskując środki zewnętrzne, inwestując w działania proekologiczne oraz prospołeczne.

Prelekcje