Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz studiów menadżerskich Executive MBA, a także programu Post MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od początku swojej kariery ściśle związany z przemysłem morskim. Pierwsze kroki zawodowe rozpoczął od pracy na statkach, głównie na jednostkach związanych z przemysłem wydobywczym (offshore). Od 2007 do 2016 roku związany był z jednym z największych towarzystw klasyfikacyjnych na świecie, w którym był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie i nadzór nad realizacją projektów wykonywanych dla potrzeb morskiego przemysłu wydobywczego zarówno w kraju, jak i za granicą. W latach 2011-2012 był członkiem międzynarodowego zespołu, który w kooperacji z koreańską stocznią DSME nadzorował projekt budowy nowej generacji konstrukcji platformy wiertniczej w Kazachstanie. W 2016 roku został pierwszy raz powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Z dniem 24.07.2019 roku został powołany na kolejną, drugą kadencję i objął ponownie funkcję Prezesa Zarządu PRS. Od kwietnia 2021, został powołany na funkcję Prezesa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Prelekcje