Aktualnie odpowiedzialny za realizację strategii związanej z gospodarką wodorem w PKN Orlen i GK Orlen. Odpowiada za projekty rozwojowe takie jak m.in.: budowa sytemu produkcji, dystrybucji i odbioru paliwa wodorowego jakości automitive. Posiada gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu gazów technicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Ropa Naftowa i Produkty Naftowe.

Prelekcje