Pan Wojciech Lubczyński posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz ukończone studia MBA. W swojej karierze był odpowiedzialny za wdrożenie szeregu projektów w zakresie informatyki i telekomunikacji. Od 2001r. był dyrektorem departamentu informatyki i telekomunikacji PSE S.A. W latach 2003–2006 reprezentował PSE S.A. w Komitecie Sterującym Konsorcjum IntelliGrid, zorganizowanym przez EPRI (USA), który wspólnie z firmami z USA oraz Europy, prowadził projekty dotyczące budowy niezawodnej i wydajnej infrastruktury elektroenergetycznej (obecnie zwane Smart Grid). W latach 2006 – 2008 kierował firmami telekomunikacyjnymi EXATEL S.A. i NOM Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był zaangażowany we wdrożenie projektu Smart Grid w PSE Operator S.A. a w latach 2012 - 2015 w projekty z zakresu DSR. Od 2016 r. jest ekspertem w Departamencie Współpracy Międzynarodowej PSE S.A. i uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych, również międzynarodowych, dotyczących także magazynowania energii.

Prelekcje