Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych. Z samorządem powiatowym związana od 1998 roku jako radna, członek zarządu, wicestarosta i
starosta. Inicjatorka powołania do życia Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Wejherowie. Społecznik, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15