W okresie 2018 - 2020 pełnił rolę Dyrektora NASK PIB. Obecnie jest liderem projektu European Digital Innovation Hub, którego celem jest implementacja sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa w sektorze energetyki, transportu i administracji publicznej. Pełni też funkcje członka Rady Programowej w projekcie AI Tech, kierowanym przez KPRM. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako Dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki.

Doświadczenie w Pracy międzynarodowej profesora Leśkowa ilustrują jego częste wizyty w wiodących ośrodkach badawczych w USA, Francji, Meksyku czy Brazylii. Był kierownikiem grantów badawczych finansowanych przez NCN oraz NATO. Profesor Leśkow był także Prorektorem ds. Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów. W dorobku ma ponad 60 publikacji naukowych oraz 6 książek. Ponadto profesor Jacek Leśkow przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przez Ambasadorze USA w Warszawie.

Prelekcje