Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania dużych projektów energetycznych oraz projektów z obszaru paliw alternatywnych (wodór, bioLNG).
Zarządzający przygotowaniem inwestycji LOTOS Green H2 – budowy wielkoskalowej instalacji elektrolizy produkującej zielony wodór na potrzeby rafinerii Grupy LOTOS.
Zaangażowany w prace nad nowymi regulacjami dla sektora wodoru w ramach European Clean Hydrogen Alliance oraz panelista European Hydrogen Forum.

Prelekcje