Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym od początku kariery
zawodowej. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku
Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas), gdzie odpowiadał za operacje banku. W Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonego rozwoju. Kieruje pracami nad wdrożeniem zasad i regulacji w zakresie taksonomii, zarządzania ryzykiem ESG w prowadzonej działalności biznesowej oraz procesach wewnętrznych organizacji. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych, controllingu oraz zarządzania, a także uzyskał dyplom Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

15:00

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35

12:55