Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Nauczyciel, pracownik administracji samorządowej oraz rządowej terenowej, ostatnio na stanowisku Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Prelekcje