Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łebczu od 1988-2012r.
Radna Gminy Puck od 1998-2002r. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, oraz od 2006-2014r Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
W Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1999-2010r.
Społecznie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Pucku od 2008r.

Współpracuje z Hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku.

Prelekcje