Manager do spraw roszczeń i ubezpieczeń morskich w spółce Green Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, radca prawny, członek OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego – „Deutsche Rechtsschule an der Fakultät für Recht und Verwaltung” (studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Universität zu Köln), studiów podyplomowych „LLM in International Commercial Law” (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), studiów podyplomowych „Modern Ship Management” (Akademia Morska w Gdyni) oraz studiów podyplomowych „Marine Insurance” w World Maritime University.
Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) na Uniwersytecie Bayreuth (Niemcy).

Posiada ponad 10 letnie prawnicze doświadczenie zawodowe, które zdobywał współpracując z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi oraz świadcząc obsługę prawną jako prawnik wewnętrzny dla podmiotów z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej oraz dla jednego z międzynarodowych armatorów i operatorów logistycznych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w przygotowaniu i realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w odnawialne źródła energii (OZE). Szczególne doświadczenie posiada także w zakresie prawa morskiego oraz tzw. Marine Insurance & claims management w krajowym i międzynarodowym transporcie morskim – związanego m.in. z roszczeniami i odszkodowaniami z tytułu wypadków i zdarzeń morskich  takich jak: Hull & Machinery, Cargo, Personal Injuries and accidents, Loss of Hire oraz sporów z umów czarteru, a także w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych i sądowych z w/w zakresu.

Prelekcje