Prezes Fundacji Adaptacja, członek Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sekretarz Gdyńskiej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Gdyni
Chylonia. Z wykształcenia specjalista ds. HR. podejmuje liczne działania na rzecz Seniorów oraz osób niepełnosprawnych i polityki międzypokoleniowej, koordynator klubu Seniora Cisowa, organizator licznych koncertów nakierowanych głównie na
środowisko osób starszych, niepełnosprawnych oraz młodzieży. W wolnym czasie jeździ na rowerze i pływa.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15