Katarzyna Kucharek jest związana z branżą kolejową ponad 14 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Biznesowych na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowana w English for Business London Chamber of Commerce and Industry. Pracę na kolei rozpoczęła w 2007 r. na rzecz narodowego zarządcy sieci linii kolejowych. W latach 2014–2016 zajmowała stanowiska w organie centralnej administracji rządowej i organizacji pozarządowej. Od początku kariery reprezentowała polską kolej w Międzynarodowym Związku Kolei oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczka programu Executive MBA GFKM oraz Porto Business School. Od 2016 roku zasiada w zarządzie Fundacji Grupy PKP.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55