Henryk Kubiczek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od 2010 roku realizował projekty badawczo – rozwojowe w Centrum Badań i Rozwoju EDF Polska, gdzie w 2014 roku objął funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Centrum. Aktywnie zaangażowany w działalność B+R jako ekspert w ramach współpracy z uczelniami, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju czy też Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie. Współpracował również z ekspertami zagranicznymi w zakresie zastosowania biomasy w energetyce, rozwoju energetyki oraz oceny innowacyjnych projektów. W Grupie Azoty S.A. pełni funkcję Dyrektora Centrum Badań i Analiz w Tarnowie, odpowiada za koordynację grup roboczych utworzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Porozumienia Wodorowego” oraz za współpracę ze startupami w ramach programów akceleracyjnych.

Prelekcje