Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, Katedry Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomości w Sopocie.
Doświadczony menadżer w zakresie kompleksowego zarządzania projektami oraz akceleracji innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej. Uczestniczył w inicjatywach wspierających sektor MSP oraz współpracował z korporacjami
w ramach projektów inkubacyjnych. Tworząc powiązania kooperacyjne pomiędzy kontrahentami w branży, z powodzeniem realizował kontrakty w zakresie remontów i budowy nowych statków oraz segmentu Offshore.

W marcu br. powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego
Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakresie technologii offshore oraz portowo-logistycznych. Obecnie Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą oraz Kierownik Projektu – Port Zewnętrzny Gdynia realizowany pprzez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Prelekcje