Ekonomista, kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju Biznesu w Biurze Strategii PKN ORLEN. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się tematami strategii biznesowej, neutralności klimatycznej, redukcji emisji CO2, biopaliw i paliw alternatywnych, GOZ, ESG i zielonego finansowania.

Prelekcje