Absolwent fizyki i elektroniki kwantowej na Politechnice Wrocławskiej oraz organizowanych przez tę uczelnię wspólnie z Central Connecticut State University studiów w zakresie zarządzania. Na początku praktyki zawodowej związany z KGHM Polska Miedź, gdzie rozpoczynał swoją pracę od kierowania sekcją oprogramowania, poprzez dyrektora ds. Strategii i Rozwoju do Prezesa tej spółki, nadzorując m.in. inwestycje grupy w segmencie podstawowym oraz w telekomunikacji. Wiele lat był również aktywny zawodowo w sektorze finansowo-inwestycyjnym pracując w II NFI jako Dyrektor Inwestycyjny, a później doradzając w segmencie ubezpieczeniowym grupy BNP Paribas, a następnie w Polskim Funduszu Rozwoju przy tworzeniu i wdrażaniu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W ostatnich latach był Wiceprezesem ds. Inwestycji i Innowacji w Grupie LOTOS, a obecnie jest doradcą Prezesa Zarządu PKO BP S.A.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

15:00

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55