Profesor Finansów w Szkole Głównej Handlowej.
Jest profesorem SGH w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem ponad 130 publikacji oraz ok. 100 recenzji naukowych po polsku i angielsku. Jest profesorem wizytującym na uczelniach w USA. Jest członkiem Komisji habilitacyjnych i recenzentem w rozprawach habilitacyjnych powoływanym przez Centralną Komisję ds. Stopni Naukowych. Jest wykładowcą na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich. Wykłada na SGH po polsku i po angielsku takie przedmioty jak inżynieria finansowa, rynki finansowe i kapitałowe, bankowość, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne. Jest promotorem ok. 100 prac magisterskich. Northeastern Illinois University nadał mu w 2012 r. status Research Fellow za osiągnięcia w pracach badawczych i naukowych prowadzonych w USA. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych na świecie i w Polsce. Jest w trakcie promocji prac doktorskich.
Jest członkiem Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice oraz Grupy CZH S.A. Był doradcą Wiceministra Finansów.
Jest ekspertem w Departamencie Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Uczestniczył jako ekspert w strategicznych projektach Ministerstwa Rozwoju. Był wiceprezesem i p.o. Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Był doradcą prezesa PKO BP. Był Wiceprezesem Inteligo Bank. Był dyrektorem zarządzającym Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP. Był Wiceprezesem AIG Bank Polska. Był dyrektorem finansowym w Pepsi Cola General Bottlers Poland. Jest ekspertem-komentatorem życia gospodarczego i społecznego w Polsce i na świecie dla takich mediów jak: TVP, TVP Wiadomości, TVP Info, TVP Polonia, TVP Panorama, TVP3, Radio1, Radio3, Radio24, TV Republika, TV Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Radio Warszawa, Radio Wnet, Nasz Dziennik, Kurier Wnet, Parkiet, Finansowanie Nieruchomości, Sieci, TV wPolsce.pl.
Jest autorem licznych ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych i podmiotów gospodarczych w tym GPW. Był ekspertem ekonomicznym w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce. Był prelegentem lub organizatorem paneli na Kongres590 – 2017 r., Forum Ekonomiczne w Krynicy - 2018 r., Europa Karpat – 2018 r., Forum Biznesowe Szczytu Trójmorza, Bukareszt – 2018 r. W 2016 r. został
odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W 2013, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych został powołany na członka Komitetu Naukowego GPW. Prof. Zbigniew Krysiak jest Prezesem Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana prowadzi takie dzieła jak: „Wigilia Bez Granic”, „Wspólnoty Serca”, „Wielkanoc Bez Granic”, „Europejski Festiwal Schumana”, „Debata Wspólnoty Narodów Europy”, „Modlitwa Bez Granic”,
„Grupy Schumana”, „Parlamentarne Grupy Schumana”.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55